Dikenlibalıkgiller Familyası

Dikenlibalıkgiller Familyası
04 Haziran 2018 - 14:46 'de eklendi ve 714 kez görüntülendi.

DİKENLİBALIKGİLLER Omurgalı hayvanlardan balıklar sını­fının kemiklibalıklar takımının gerikemikliomuzlular al ttakımına giren bir familyası (Gasteros- teidae). Kuzey yarıkürede ya­şayan bir balıktır. Hem tatlı, su­da, hem de tuzlu suda rastlanır­lar. En belirgin özellikleri, yumu­şak ışınlı sırt yüzgeçlerinin kar­şısında bulunan keskin dikenler­dir. En önemlileri olan üç dikenli balık (Gasterosteus aculeatus) denen türü Avrupa, Asya ve Ku­zey Amerika’da bulunur. Sırt yüzgecinin önünde üç diken var­dır; alt karın yüzgeçleri de birer diken biçimi almıştır. Güney ke­simlerinde yaşayanlarının uzun­luğu 10 cm.’yi geçmez. Kuzeyde yaşayanlar daha iridir. Erkek üç dikenli balığın rengi ilkbaharda maviye dönüşür. Göğüs kısmı da kırmıza olur. Böbreklerinin salgıladığı yapışkan bir sıvıyı bit­ki liflerine bulaştırır ve bunlar­dan yuva yapar. Hayvan, yuvar­lak olan yuvasının iç kısmını ge­niş bir oda haline getirir. Genel­likle dipte olmakla birlikte, su­da yüzen eski tenekeler içinde de dikenlibalık yuvasına rastlandı­ğı olur. Erkek, yuvasına başka erkekleri ve başka canlıları sok­maz; yalnız dişileri içeri alarak yuvada yumurtlamalarını sağ­lar. Yumurtalar döllendikten sonra erkek yuvayı beklemeye devam eder ve göğüs yüzgeçle­riyle yelpazeleyerek yumurtaları havalandırır; ölü ve döllenmemiş yumurtaları dışarı atar. Avrupa ve Asya’da biri Pungitius pungitius, öteki Spinachia spinachia olmak üzere 2 tür di­kenlibalık daha vardır. İkisi de tuzlu su balığıdır. On beş dikenli de denen Spinachia spinachia, tatlı su türlerinden daha uzun olup, boyu 23 cm.’ye varabilir. Kahverengi olan vücudu çevre­ye uyabilecek gibidir. Bu da yu­va yapan bir balıktır. Kuzey Amerika’da dört dikenli (Apeltes quadracus) ile beş dikenli (Culea inconstans) olmak üzere 2 tür dikenlibalık yaşar. Bunlardan dört dikenli, ötekine oranla da­ha güneyde yaşar. Bu hayvanlara adını veren di­ken sayısı çok kesin değildir. Örneğin dört dikenli denen tür­den bir bireyin 5 ya da 3 dike­ni olabilir. En fazla 4 yaşma ka­dar yaşadıkları sanılır.

Etiketler :
İLGİLİ HABERLER