Gündem Postasi

Ku Klux Klan Nedir?

Ku Klux Klan Nedir?
04 Haziran 2018 - 14:54 'de eklendi ve 228 kez görüntülendi.

8 Ağustos 1925′te Ku Klux Klan ilk Ulusal Kongresini Washington’da topladı. Yeniden kuruluşunun 10. yıldönümünde, örgütün ağırlıkla Protestan orta sınıflardan gelen üyelerinin sayısı 5 milyonu bulmuştu. Ku Klux Klan, ABD’nin Güney eyaletlerinde beyaz çoğunluğun zenci azınlığı baskı altında tutmak için oluşturduğu, şiddet yöntemleri kullanan gizli örgütlerden en önemli olanıdır. Beyaz kukuletadan yapılma maskeler kullanarak kimliklerini gizleyen örgüt üyeleri, zencileri döverek, öldürerek, işkence yaparak, evlerini yakarak kendi üstünlüklerini sürdürmeye çalışmışlardır. Aslında iki ayrı Ku Klux Klan örgütü ortaya çıkmıştır. Birincisi, iç savaş sonucunda üstünlük kazanan Kuzey’in uygulamalarına karşı bir direniş niteliğindeydi ve 1867-1870 arasında yer aldı. ikinci örgüt, 1920′lerde belirdi, zencilere karşı bir yıldırma kampanyası yürütmekle birlikte, orta sınıfın ahlaksal değerlerinin de aktif savunusunu amaçlıyordu. Zencilerin yurttaşlık haklarını kazanma hareketlerinin gelişmesi, Klan’ın etkinliklerinin yaygınlaşmasına da yol açmıştı. 1790 yılında ABD’de ilk ulusal sayım yapıldığında, 3.172.000 olan nüfusun 757.000′i (%24) zenci ve bunlardan da 698.000′i köle idi. Güney’de ise 1.961.000 kişiden 690.000′i (%35) zenci idi. Abraham Lincoln başkan seçildiği yıl yapılan sayımın sonucunda 26.923.000 olan nüfus içinde (3.954,000′i köle olmak üzere) 4.442.000 zenci yaşıyordu, oranları yüzde 16′ya inmişti. Ancak Güney’de 11.133.000 olan nüfusun 4.097.000′inin (%36) zenci ve bunlardan 3.839.000′inin de köle olduğu görülüyordu. Bu köleler, toprak mülkiyetinin dağılımına koşut olarak, az sayıda kişinin mülkiyeti altındaydı. Güneyli ailelerin yüzde yirmi beşi köle sahibiydi. Bunlar arasında da az sayıda çiftçinin çok sayıda kölesi olduğu gözleniyordu. Zencilerin ve kölelerin Amerika’nın toplam nüfusu içindeki oranı, ABD’nin kuruluşundan iç savaşa kadar geçen dönemde önemli ölçüde gerilemiştir. Buna karşılık, zencilerin ve kölelerin Güneyli nüfusu içindeki oranı gerilememiş, tam tersine az da olsa artmıştır. Öte yandan Kuzey’de gelişen sanayinin bol, ucuz, serbest işgücüne olan gereksinimi, kölelik kurumu ile çelişiyordu. Zencilerin ve kölelerin Kuzey ve Güney için taşıdıkları bu farklı anlam, iç savaşa, iç savaş sonrası ortamın doğmasına ve Ku Klux Klan’nın örgütlenmesine yol açtı. Beyazların zencilere karşı tutumunda ve Ku Klux Klan’ın örgütlenmesinde hemen göze çarpmamakla birlikte, önemli rol oynayan bir başka öğe, toplumsal statüdür. Kendisi bir soylu olan ünlü Fransız toplumbilimcisi Alexis de Tocqueville, ABD üstüne 1835′te yazdığı ünlü kitabında, Güney’deki tüm beyaz ırkı, kendisi bir plütokrasi (paralılar iktidarı) tarafından yönetilen bir aristokrasi olarak tanımlamıştı. Ku Klux Klan, zencileri yıldırmak için örgütlenen beyazların oluşturduğu tek örgüt değildi. Soluk Yüzler, Beyaz Kamelyanın Şövalyeleri, Silah Kulüpleri adını taşıyan örgütler, şiddete başvurarak aynı amaçla eylemler düzenlemekteydi. Ku Klux Klan’ın yaygın bir üne kavuşmasının nedeni, garip giysilerinden ve gizli örgüt havaları ile yaydıkları efsanevi dehşetten kaynaklanmıştır. Ayrıca, Ku Klux Klan’ın daha fazla üyesinin bulunduğu sanılıyordu. Ku Klux Klan’ın en güçlü olduğu ilk dönemde 550.000 üyesi olduğu ileri sürülmüştü. Klan’ın Kurulusu iç savaşı izleyen yıllarda, Güneyli beyazlar büyük ekonomik sıkıntıya düştüler. Görünüşte azat edilmiş olmakla birlikte, Güneyli zenciler, Kuzey’in belirlediği siyasal önderlerin yönetimindeydi. Kuzeyli siyasetçilerin kışkırtması ile zenciler Birlik Ligi gibi gizli örgütler geliştirmeye de başlamışlardı. Bu durumda açıkça mücadeleye kalkışmanın olanaksızlığını gören beyazlar gizli terör örgütleri oluşturacaklardı. 1866 Mayısında eski Güneyli askerlerin Tenessee’de bir araya gelerek kurdukları ”Kuklos” (eski Yunanca’da “çember”) adlı gizli örgüt üyeleri hayaletlere benzer giysilerle geceleri dolaşmaya başlayınca kısa zamanda dikkati çektiler ve sayıları artmaya başladı. “Kuklos” dilde yuvarlanarak “Ku Klux Klan”a dönüştü. Güney eyaletlerinde hızla yayıldı ve örgütlendi. 1867′de çeşitli eyaletlerden gelen delegeler Tenessee’de Klan’ın kurultayını .oluşturdular, Klan’ın amaçları, örgütlenişi, giysileri tartışıldı ve karara bağlandı. Bu arada, zencilere ve zenci yanlısı olanlara karşı yaygın bir terör ve sindirme kampanyası yürütülüyordu. Zenciler, iç savaştan sonra edindikleri siyasal kazanımların önemli bir bölümünü yitirdiler.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SEO