Gündem Postasi

Pansuman Nasıl Yapılır?

Pansuman Nasıl Yapılır?
06 Haziran 2018 - 18:42 'de eklendi ve 172 kez görüntülendi.

YARA pansumanı hakkındaki fikir ler son
zamanlarda bir hayli değişmiş tir. Eskiden olduğu
gibi hemen tentür diyoda sarılmak artık tamamen
terke dilmiştir. Büyük kanama olmadıkça, yara
pansumanı veya hastaneye gidene kadar
yapılması gereken temizlik, özet le şu sırayı
takibetmelidir: yara pansumanı veya hastaneye
gidene kadar yapılması gereken temizlik, özet le şu
sırayı takibetmelidir:
Yara üzerine yavaş yavaş oksi jenli su dökülür. Bu
şekilde yıkama birkaç dakika devam eder yara i-
çindeki yabancı cisimler (toprak v.s.) akıtılır. Eğer
yara çok genişse bu yıkama biraz pamukla hafif
birsilme şeklinde yapılır. Yaranın yı kanması bittikten “içinin iyice yı kandığına kanaat edildikten sonra
“biraz pamuk ve yine oksijenli su ile yaranın kenarları da temizlenir. Eğer fazla kanama yoksa, üzerine
“sülfamid tozu” dökülür.
1—Yara sıyrık şeklinde ise yukarı daki pansuman yeter. Eğer, yara de rinde kanıyorsa, kenarlarına birbirine
değmiyecek kadar büyükse, yukardaki pansumandan gayrı dikiş de icab edeceğinden hekime gitmek
şarttır.
3-Yaraya tentürdiyot sürme usulü artık terkedilmiştir. Hastanelerde sadece yara kenarlarını temizlemek
(sonra alkolle silinmek şartı ile) kul lanılmaktadır… Bunun için yaraya hemen tentürdiyot sürmeyiniz. Hiç bir
faydası olmıyacağı gibi zararı da vardır. Yara içine girmesi muhtemel tetanoz vb. mikroplar
oksijensiz yaşadıkları ve ancak oksijen temasında öldükleri için eğer yaraya ten türdiyot sürülürse üzeri
kapanır ve mikropların isteği oksijensiz ortam hazırlanmış olur. Eğer oksijen sürü lürse hemen ölürler.
Bazen tentürdiyot sürdükten sonra tentürdiyotlu pamuğu yaraya sıkı sıkı saranlar görülmektedir, tlaç, dokuyu
ateşe değmiş gibi yakar. Ya ra iyileştiği halde bu yanık bir süre devam eder.
Şu halde bir yaralanmada yara he men oksijenli su ile yıkanmalı, üzerine sülfamit tozu sürülmeli ve
sarılmak Ar tık bundan sonra hekim ve hastane ne kadar uzakta olursa olsun iç rahatlığı ile ulaşılabilir.
Evde bu temizliği yap mak imkanı olduktan sonra, hastaneye toz toprak içinde gitmemek, mikropla rın
gelişmelerini önlemek lâzımdır. Çok kıymetli olan ilk dakikaları yolda israf etmemelidir.
Yaraların sonra dan iltihaplanması halinde yapılacak pansumanlar:
Yaranın cinsi ne olursa olsun onun pansumanı pek değişemez. Hekim özel bir pansuman tarif etmemişse,
mesela yarayı temiz tutmak, etrafından yeni yepi mikroplar alarak genişlemesini önlemekten ,ve iltihabı
geçirici ilaçlar tatbik etmekten ibarettir.
Pansuman için gerekli malzeme şöyle sıralanabilir:
2—Beyaz pansuman alkolü
3—Tentürdiyot
4— Temiz benzin veya eter
5—Steril (mikropsuz) gaz bez

8—Flaster ve sargı
Bu malzemenin tümü eczanelerden temin edilebilir.
Pansuman şu sırayı takib edecektir:
4-Pensetle bir parça gaz bezi alıp eter ıslatıltıktan sonra kenarları temiz lenir.
5- Tekrar bir gaz bezi alıp tentürdi yotla ıslatılır ve yine yaranın kenarları, yani deri temizlenir.
6- Tekrar bir gaz bezi alıp alkolle ıs latılır ve evvelce tentürdiyot silinir.
7-Deri bir gaz bezi ile kurulanır.
Bu şekilde artık yara pansumanının temizlik kısmı bitmiştir. Dikkat edilir se bu kısımda esas yara üzerinde
hiç birşey sürülmemiştir. Sadece kenarla rındaki deri mikroplardan temizlenir.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SEO